Veoteenus

Veoteenus on meie põhitegevuseks aastast 1996. Pakume maanteetransporti nii kaubavedudeks kui raskeveotreilerite ja multilift kalluriga.

VeoteenusRahvusvahelised veod

 • Rahvusvaheline kaubavedu üle Euroopa. Tihedam veograafik toimub hetkel Skandinaaviamaadega ja Baltikumiga.
 • Kaubavedusid teostame peamiselt järgmiste haagistega: poolhaagis, raskeveotreiler, platvormhaagis,  jumbo haagis, megahaagis.
 • Meie kolmeteljelised masinad suudavad vedada kuni 63-tonnise täismassiga veoseid.

Veoteenus Eestis

 • Teostame Eestisiseseid kaubavedusid.
 • Kaubavedusid teostame peamiselt järgmiste haagistega: poolhaagis, raskeveotreiler, platvormhaagis,  jumbo haagis, megahaagis.
 • Meie kolmeteljelised masinad suudavad vedada kuni 63-tonnise täismassiga veoseid.

Treilerveod

 • Treilervedusid kasutatakse peamiselt teetöötehnika, põllumajandustehnika, kaevetehnika, moodulmajade ja teiste suuremõõtmeliste detailide vedamiseks.
 • Meie juhid saavad hakkama peaaegu igasuguse tehnika peale ja maha laadimisega.
 • Loe treilervedude kohta lähemalt
veoteenus
Oskuslik koormapaigutus säästab kliendi raha – vähem sõite, väiksem kulu

Veoteenus Multilift kalluriga

 • Veoteenus multilift kalluriga – kandevõime 15 tonni
 • Sobib hästi asfaldi-, killustiku-, liiva- ja mullaveoks
 • Veame ka multilift konteinereid
Multilift
Multilift – asfaldi, killustiku, liiva ja mullaveoks

Miks valida vedajaks Veomees?

Personaalne lähenemine  – meie jaoks on iga klient oluline ja leiame parimad lahendused kõigile

Korras tehnika – meile meeldib hooldada, mitte remontida ja võite olla kindlad, et Teie veosed jõuavad kokkulepitult kohale

Usaldusväärsus – Veomees tegutseb aastast 1996. Kahekümne aastaga oleme ära teeninud klientide usalduse. Toome ära mõned tuntumad kliendid:

Veomees

Kogenud juhid  – meie juhid saavad hakkama peaaegu igasuguse tehnika peale ja maha laadimisega

Kindlustus  – kõik veosed on kindlustatud  vastutuskindlustusega summas 300 000 eurot

Kaasaegne autopark – kõik autod mis teenindavad rahvusvahelisi vedusid vastavad vähemalt euro 5 ja euro 6 keskkonnanormidele

GPS põhine logistikalahendus – kõik autod on varustatud GPS jälgimisseadmetega, mis annab infot reaalajas veoste asukoha kohta

Veoteenuse hinnad

Veoteenuse hinnad Tallinnas
Tallinna linnas teostame vedusid tunnitasu ja linnast väljas kilomeetritasu alusel.

Veoteenus koos tehnika peale ja mahalaadimisega
Eelneval kokkuleppel teostame ka tehnika peale ja mahalaadimist.

Veoteenus tunnitasu Tallinnas kilomeetri tasu väljaspool Talllinna
Treilerveod kuni 14 tonni 33 1,10
Treilerveod kuni 25 tonni 48 1,25
Treilerveod üle 25 tonni 53 1,25
Veod Multilift kalluriga kuni 15 tonni 28 1,0
Kaubaveod maanteel  – kokkuleppel

Hindadele lisandub käibemaks

Saatke meile Hinnapäring – helistage +37251999500 või kirjutage info@veomees.ee ja leiame kiirelt just Teile sobiva lahenduse.

Veomees omab rahvusvaheliste vedude tegevusluba RVTL003853 vastavalt Autoveoseadusele.

Autoveoseadus § 21. Rahvusvahelisel autoveol vajalik veoluba
(1) Rahvusvahelist autovedu korraldaval vedajal peab olema veose siht- ja transiitriigi veoluba (edaspidi veoluba), kui rahvusvaheliste kokkulepetega ei ole sätestatud teisiti.
(2) Veoluba annab vedajale õiguse rahvusvaheliseks autoveoks Eesti ja veoloal märgitud riigi vahel, läbi selle riigi territooriumi või veoloal märgitud riigi ja kolmanda riigi vahel.