Firmast

Veomees OÜ tegutseb aastast 1996.

Meie prioriteedid on:

Personaalne lähenemine  – meie jaoks on iga klient oluline ja leiame parimad lahendused kõigile.

Väärtustame oma töötajaid – kui meie juhid on rahulolevad jõuavad veosed turvaliselt sihtkohta.

Korras tehnika – meile meeldib hooldada, mitte remontida ja võite olla kindlad, et Teie veosed jõuavad kokkulepitult kohale.

Kaasaegne autopark – kõik autod mis teenindavad rahvusvahelisi vedusid vastavad vähemalt euro 5 ja euro 6 keskkonnanormidele.

Usaldusväärsus – Veomees tegutseb aastast 1996. Kahekümne aastaga oleme ära teeninud klientide usalduse. Toome ära mõned tuntumad kliendid:

Veomees

 

Veomees omab rahvusvaheliste vedude tegevusluba RVTL003853 vastavalt Autoveoseadusele.

Autoveoseadus § 21. Rahvusvahelisel autoveol vajalik veoluba
(1) Rahvusvahelist autovedu korraldaval vedajal peab olema veose siht- ja transiitriigi veoluba (edaspidi veoluba), kui rahvusvaheliste kokkulepetega ei ole sätestatud teisiti.
(2) Veoluba annab vedajale õiguse rahvusvaheliseks autoveoks Eesti ja veoloal märgitud riigi vahel, läbi selle riigi territooriumi või veoloal märgitud riigi ja kolmanda riigi vahel.